Niccolo Machiavelli

(1469-1527)
Floransalı soylu bir ailedendir. İtalya'nın çok sayıda küçük kent ve kilise devletine bölünmüş olduğu bir dönemde, elçilik dahil, birçok resmi görev yürüttü. Medici hanedanlığının yeniden iktidar olmasıyla, yitirdiği itibarına az çok kavuştu. Cumhuriyet ve prenslik (monarşi) yönetimlerinin ilkeleri üzerine kitaplar yazdı. Eserlerinden bazıları: Alman Devleti Hakkında Rapor (1507), Fransa Devletinin Portresi (1510), Titus Livius'un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler (1513), Mandrake (1513), Sanat Savaşı (1521), Resmi Floransa Tarihi (1525).