Toplam 2156 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Romancı Yönüyle Peyami Safa
     Romanların Teorik ve Teknik Temelleri

Mehmet Tekin
Ötüken Neşriyat
9789754373028

38.00 Satışta
 
Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı
Kamil Aydın
Birey Yayıncılık
9789758257218

40.00 Satışta
 
Türk Romanında İşgal İstanbul'u
Mehmet Törenek
Kitabevi Yayınları
9799757321551

25.00 Tükendi
 
XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebî Tasvirler
Ahmet Atilla Şentürk
Kitabevi Yayınları
9799757321223

100.00 Satışta
 
Zaman Zaman İçinde Roman Roman İçinde: Müşâhedât
     Bir Üst Kurmaca Olarak Müşâhedât

Yavuz Demir
Dergah Yayınları
9789756611388

10.00 Tükendi
 
Osmanlı-Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik
Taner Timur
İmge Kitabevi Yayınları
9789755333595

56.00 Satışta
 
Tarihsel Roman Üzerine
Turgut Göğebakan
Akçağ Basım Yayım Pazarlama
9789753385442

20.00 Satışta
 
Türk Edebiyatında Siyasî Rüyâlar
M. Kayahan Özgül
Hece Yayınları
9789758274802

16.67 Tükendi
 
Okuma Uğraşı
Akşit Göktürk
Yapı Kredi Yayınları ( YKY )
9789753637626

16.67 Tükendi
 
D. H. Lawrence
Mîna Urgan
Yapı Kredi Yayınları ( YKY )
9789753636377

40.00 Satışta
 
Ada
Akşit Göktürk
Yapı Kredi Yayınları ( YKY )
9789753637619

28.00 Satışta
 
Üç Büyük Usta
     Balzac, Dickens, Dostoyevski

Stefan Zweig
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
9789754586152

14.00 Satışta
 
Sözlü ve Yazılı Kültür
     Sözün Teknolojileşmesi

Walter J. Ong
Metis Yayıncılık
9789753420747

37.50 Satışta
 
Erkek Yazınında Kadın
Filiz Tansu Belentepe
Kaynak Yayınları
9789753432214

2.78 Tükendi
 
Ziya Gökalp Yaşamı - Sanatı - Yapıtları
Kolektif
Engin Yayıncılık
9789753792202

13.89 Tükendi
 
Zamana Vuran Dalgalar
     Virginia Woolf ve Ahmet Hamdi Tanpınar

Elmas Şahin
Yitik Ülke Yayınları
9786054841851

20.00 Tükendi
 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler
Muzaffer Uyguner
Bilgi Yayınevi
9789754944068

12.00 Satışta
 
Divan Edebiyatında Sosyal ve Dini Konulu Rubailer
Ali İhsan Öbek
İnsan Yayınları
9789755740911

9.00 Satışta
 
Çiledeki Adam Necip Fazıl
İhsan Kurt
Nobel Yayın Dağıtım
9789755911267

9.26 Tükendi
 
Necip Mahfuz
     Toplumsal Gerçekçi Romanları

Kazım Ürün
Çizgi Kitabevi
9789758156696

30.00 Satışta
 
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme
Şaban Sağlık
Hece Yayınları
9799758274573

42.00 Satışta
 
...ve Gazel Yeniden
İskender Pala
Kapı Yayınları
9789758950096

18.00 Satışta
 
Matrix'in 11 Eylül Kurgusu
Faruk Arslan
Q Matris Yayınları
9789758832156

40.00 Satışta
 
Mustafa Suphi
Hamit Erdem
Sel Yayıncılık
9789755700793

30.00 Tükendi
 
Edebiyat Sosyolojisi
Kolektif
Hece Yayınları
9789758274871

32.00 Tükendi
 
Toplam 2156 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: