Toplam 202 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Muvazaa İnançlı İşlem Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları
Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi
9786051463490

110.00 Tükendi
 
Yansıma Yoluyla Zarar
Kumru Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi
9786055593704

10.19 Tükendi
 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
     Yeni Borçlar Kanunu'na Göre

Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi
9789756486092

169.00 Satışta
 
Borçlar Hukuku
     Özel Borç İlişkileri

Aydın Zevkliler;K. Emre Gökyayla
Turhan Kitabevi
9789944265645

120.00 Satışta
 
Öğreti ve Uygulamada Türk Kefalet Hukuku
Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi
9786055633257

110.00 Satışta
 
Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat
Şevkiye Özak
Legal Yayıncılık
9786054354207

44.44 Tükendi
 
Yeni Türk Borçları Kanunu
     Son Değişikliklerle


İleri Kültür Merkezi
9786054631087

8.33 Tükendi
 
Borçlar Kanununda Neler Değişti?
Mutlu Dinç
Seçkin Yayıncılık
9789750223211

27.50 Satışta
 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
O.Gökhan Antalya
Beta Basım Yayın
9786053779148

41.67 Tükendi
 
Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi
Ömer Çınar
On İki Levha Yayıncılık
9786051520087

32.41 Satışta
 
Karşı Vekalet Ücreti
     İçtihadı Birleştirme Kararlarının İncelenmesi

Bülent Nuri Kurdoğlu
Seçkin Yayıncılık
9789750224430

46.00 Satışta
 
Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt)
Turgut Uygur
Seçkin Yayıncılık
9789750224591

393.52 Tükendi
 
Pazarlamacılık Sözleşmesi
İbrahim Çağrı Zengin
On İki Levha Yayıncılık
9786051520599

32.41 Satışta
 
Hasta ve Hekim Hukuku
Ali Türkmen
Adalet Yayınevi
9786051462363

73.00 Tükendi
 
Türk Borçlar Kanunu
     2. Kısım I. Fasikül Özel Borç İlişkileri

Haluk Nami Nomer;Baki İlkay Engin
Seçkin Yayıncılık
9789750225383

9.00 Satışta
 
Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler
     Genel Hükümler

Umut Yeniocak
Seçkin Yayıncılık
9789750224492

46.00 Satışta
 
Borçlar Hukuku
İhsan Erdoğan
Gazi Kitabevi
9786053441014

23.15 Tükendi
 
Sözleşmeler Hukuku (2 Cilt)
     Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Yenilenmiştir

Ahmet Cemal Ruhi
Seçkin Yayıncılık
9789750224898

277.69 Tükendi
 
6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh)
Herdem Belen
Beta Akademik
9786053330851

45.00 Satışta
 
Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları
Fatih Gündoğdu
On İki Levha Yayıncılık
9786051521046

55.56 Tükendi
 
Kira Bedelinin Ödenmemesi
Nihal Ural Çınar
On İki Levha Yayıncılık
9786051520872

64.81 Tükendi
 
Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu
Serkan Ayan
Adalet Yayınevi
9786051462417

98.00 Tükendi
 
Aşkın Zarar, Sözleşmenin Uyarlanması, Ceza Koşulu
Efrail Aydemir
Seçkin Yayıncılık
9789750227349

39.00 Satışta
 
Hukuk Uygulamasında Faiz
Efrail Aydemir
Seçkin Yayıncılık
9789750227318

25.83 Tükendi
 
Faiz ile ilgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Murat Aydoğdu;Serkan Ayan
Adalet Yayınevi
9786051463353

73.00 Satışta
 
Toplam 202 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: