Toplam 94 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Eşya hukuku
     Zilyetlik ve Tapu Sicili

Mehmet Serkan Ergüne ;Haluk Nami Nomer
On İki Levha Yayıncılık
9786051521916

16.20 Tükendi
 
Eşya Hukuku 1
     Zilyetlik ve Tapu Sicili

Mehmet Ayan
Mimoza Yayıncılık
9789755430119

22.00 Tükendi
 
Fikri-Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı
Tamer Pekdinçer
Der Yayınları
9789753533126

30.56 Tükendi
 
Mimaride Telif Hakları
     Mimari Projeler, Mühendislik Projeleri, Mimari Eserler ve Mimari Maketler Üzerindeki Telif Hakları

Hayri Bozgeyik
Seçkin Yayıncılık
9789750228360

49.91 Tükendi
 
Şehir Planlarının Eser Niteliği ve Eser Sahipliği
Pınar Kılıçoğlu Capadona
Turhan Kitabevi
9786055593612

20.00 Satışta
 
Apartman/Site/Toplu Yapı Yönetimi
Osman Oy
Beta Basım Yayın
9786053778325

30.09 Tükendi
 
Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları
İlhami Güneş
Seçkin Yayıncılık
9789750223747

68.50 Satışta
 
Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri
     Huhuki Mali Rehber

Özgür Biyan
Adalet Yayınevi
9786051461786

52.00 Tükendi
 
Gayrimenkul Davaları 3 Cilt
     Teori - Açıklamalar - Kararlar

Halil Kılıç
Adalet Yayınevi
9786051461260

458.33 Tükendi
 
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
Lütfü Başöz;Ramazan Çakmakcı
Legal Yayıncılık
9786054354894

32.41 Tükendi
 
Kira Hukuku Şerhi
Faruk Acar
Beta Basım Yayın
9786053330080

50.93 Tükendi
 
Modern Devlete Giden Yolda Mülk Siyaseti
     Osmanlı Suriyesinde Hukuk Yönetim ve Üretim

Martha Mundy;Richard Saumarez Smith
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789753332965

52.00 Tükendi
 
Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi
Gülşah Sinem Aydın
On İki Levha Yayıncılık
9786051520728

53.24 Satışta
 
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
Muzaffer Özer
Adalet Yayınevi
9786051462370

69.00 Tükendi
 
İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi
     Kamu Hukuku ile Özel Hukukun Bir Karşılaşma Noktasına İlişkin İnceleme

Fatma Ayhan
On İki Levha Yayıncılık
9786051520803

32.41 Satışta
 
Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Koyma Davaları
Mehmet Ali Hayta
Adalet Yayınevi
9786051463216

72.00 Tükendi
 
Eşya Hukuku Dersleri
Hasan Erman
Der Yayınları
9789753533751

27.78 Tükendi
 
Kira Hukuku (2 Cilt Takım)
M. Murat İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık
9786051521091

166.67 Tükendi
 
Konut ve Çatı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesi
Muhammet Kaynar
Vedat Kitapçılık
9786054823383

45.00 Tükendi
 
Kentsel Dönüşüm
Ali Rıza İlgezdi
Legal Yayıncılık
9786054847495

75.93 Tükendi
 
Marka Hakları ve Korunması
Necati Meran
Seçkin Yayıncılık
9789750228001

120.00 Satışta
 
İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması
Sefer Oğuz
Seçkin Yayıncılık
9789750226533

78.50 Satışta
 
Toplu Yapıların Denetimi
Günseli Kaşıkçı
Legal Yayıncılık
9786054847549

59.00 Satışta
 
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Osman Oy;Tahsin Emre Haşal
Beta Akademik
9786053331650

39.50 Satışta
 
Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalar
Salih Özaykut
Adalet Yayınevi
9786051464336

53.70 Tükendi
 
Toplam 94 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: