Toplam 2397 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

İslam'ın Ekonomik Yüzleri
Timur Kuran
İletişim Yayınları
9789750500152

21.57 Tükendi
 
Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde
     İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar


İletişim Yayınları
9789754707724

29.00 Tükendi
 
Anahatlarıyla İslam Ekonomisi
Servet Armağan
Timaş Yayınları
9789753620003

3.70 Tükendi
 
Frederic Bastiat
Detmar Doering
Liberte Yayınları
9789756877128

3.00 Tükendi
 
Cavid Bey ve Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası
Deniz Kahraman
Liberte Yayınları
9789756877302

13.89 Tükendi
 
İktisat İlmi
Mehmet Cavid Bey
Liberte Yayınları
9789756877357

6.48 Tükendi
 
Ulusal Kalkınmacılığın İflası
Rayegan Kender Tahir Çağa Tahir Çağa Rayegan Kender
Metis Yayıncılık
9789753420402

14.90 Satışta
 
Yeni İktisat
Metin Toprak
İz Yayıncılık
9789753552257

6.94 Tükendi
 
Deterministik Envanter Modelleri
Abdullah Eroğlu
Fakülte Kitabevi
9789757135173

21.30 Tükendi
 
Türkiye'de Endüstri İlişkileri
Mete Çetik;Yüksel Akkaya
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789757306566

23.15 Tükendi
 
Yenilik İktisadı (Ciltli)
Chris Freeman Luc Soete
Tübitak
9789754032918

16.67 Tükendi
 
Fatihler, Korsanlar, Tüccarlar
Carlo M. Cipolla
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789753331678

9.26 Tükendi
 
Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9799757306794

25.00 Satışta
 
Kalkınma İktisadı
     Yükselişi ve Gerilemesi

Fikret Şenses
İletişim Yayınları
9789754705867

47.00 Satışta
 
Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar
Nilay Yurdakul; Füsun Kocabaş; Müge Elden
İletişim Yayınları
9789754706321

37.00 Satışta
 
İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları
Ahmed Güner Sayar
Ötüken Neşriyat
9789754375046

49.00 Satışta
 
Küreselleşme (Koordinatları Okumak)
Kadir Koçdemir
Ötüken Neşriyat
9789754373837

36.00 Satışta
 
Türkiye'de Planlı Dönemde Kamu Harcamalarının Gelişimi ve Dev
Süleyman Ulutürk
Akçağ Basım Yayım Pazarlama
9789753382175

25.00 Tükendi
 
Ulusal Gelir
     Doğuşu, Gelişimi, Bölüşümü ve Kullanışı

Ersoy Akıncı
Akçağ Basım Yayım Pazarlama
9789753384391

28.00 Satışta
 
Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar
     İktisat Üzerine Yazılar I

Ahmet Haşım Köse;Erinç Yeldan;Fikret Şenses
İletişim Yayınları
9789750501418

69.00 Satışta
 
Kamu Ekonomisine Giriş
     Demokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramı

Kenan Bulutoğlu
Yapı Kredi Yayınları ( YKY )
9789750805707

16.67 Tükendi
 
İktisat Politikalarının Evrimi
Ahmet Atılgan
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9789753160520

6.48 Tükendi
 
Politik İktisat ve Akıl
Enver Alper Güvel
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9789753161138

9.26 Tükendi
 
Reklamda Stratejilerle Yönetim
Gaye Özdemir Yaylacı
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9789753161626

3.70 Tükendi
 
Çalışma Sosyolojisi
Keinth Grint
Alfa Ders Kitapları
9789753161671

13.89 Tükendi
 
Toplam 2397 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: