Toplam 125 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Osmanlı'da Gündelik Hayatın Değişimi
     Adab-ı Muaşeret

Nevin Meriç
Kaknüs Yayınları
9799756963707

50.00 Satışta
 
Filistin'de Osmanlı Postaları 1840-1918 (Cilt 1)
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789758813117

42.00 Satışta
 
Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri
     Jewish Costumes İn The Ottoman Empire

Silvyo Ovadya
Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın
9789757304517

92.59 Tükendi
 
Osmanlı Sarayının Son Günleri
Lütfi Simavi
Pegasus Yayıncılık
9789759146382

49.98 Tükendi
 
Mahpeyker Kösem Valide Sultanın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi
Heyet
Çamlıca Basım Yayın
3002151100069

11.11 Tükendi
 
Osmanlı İmgeleminde Avrupa
İbrahim Şirin
Lotus Yayınevi
9799756665267

16.67 Tükendi
 
19. Yüzyılda Bir Osmanlı Ordugah Kasabası Şumnu
Osman Köksal
Araştırma Yayınları
9789756788394

38.00 Tükendi
 
Bir Adalet Feryadı
     Osmanlı'dan Türkiye'ye Beş Ermeni Feminist Yazar 1862-1933

Anjel Selver Çekem
Aras Yayıncılık
9789757265849

50.00 Satışta
 
Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa
     Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya

Ali Merthan Dündar
Ötüken Neşriyat
9789754375794

30.00 Satışta
 
I. Tertip Düstur Kılavuzu: Osmanlı Devleti Mevzuatı (1839-1908)
Mehmet Hakan Sağlam
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789753332019

32.41 Tükendi
 
II. Tertip Düstur Kılavuzu: Osmanlı Devlet Mevzuatı (1908-1922)
Mehmet Hakan Sağlam
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789753332026

46.30 Tükendi
 
Osmanlı'dan Günümüze İç Siyaseti Yönlendiren Yabancı Eller
     Oscar Solomon Straus'un Elçilik Yılları

Yasemin Diril
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
9789752551053

35.00 Satışta
 
Osmanlı'nın Gezginleri
Mahmut Ak
3F Yayınevi
9789944997157

18.00 Satışta
 
Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar
     XVI. Yüzyıl Şiraz Elyazmaları

Lale Uluç
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
9789754589641

175.93 Tükendi
 
Turkman Governors Shiraz Artisans and Ottoman Collectors (Ciltli)
     Sixteenth Century Shiraz Manuscripts

Lale Uluç
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
9789754589634

175.93 Tükendi
 
Osmanlı Barışı
İlber Ortaylı
Timaş Yayınları
9789752635166

28.50 Tükendi
 
Elveda Osmanlı
     Bir Cihan Devleti'nin Çöküşü

Mustafa Uluçay
Nesil Yayınları
9789752692756

12.96 Tükendi
 
Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı
Hatice Kelpetin Arpaguş
Ensar Neşriyat
9799756794981

13.89 Tükendi
 
Askeri Modernleşme Yoluyla Bayraksız İstilâ
     Osmanlıdan Günümüze Ordu

Suat Parlar
Bağdat Yayınları
9789944573139

60.00 Satışta
 
Belgelerle 1889/1894 Afetlerinde
Osmanlı - Amerikan Yardımlaşmaları

Fatma Ürekli
Doğu Kütüphanesi
9789944397063

21.30 Satışta
 
Sona Doğru Osmanlı
     Osmanlı Ekonomisi ve Maliyet Üzerine Yazılar

Abdullatif Şener
Birleşik Kitabevi
9789750000911

10.00 Satışta
 
Osmanlı Bilginleri
     Eş-şekâiku'n-nu'mâniyye Fi Ulemâi'd-devleti'l-osmâniyye

Taşköprülüzâde
İz Yayıncılık
9789753556057

120.00 Satışta
 
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 2
     Duraklamadan Yıkılışa

Robert Mantran
Alkım Yayınevi
9789944148115

18.06 Tükendi
 
13.-16. y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri
Ziya Demir
Ensar Neşriyat
9799756794950

33.00 Tükendi
 
Büyük Selçuklu Devletinin İdarî Sosyal ve Ekonomik Tarihi
G. M. Kurpalidis
Ötüken Neşriyat
9789754376302

23.00 Satışta
 
Toplam 125 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: