Büyük Doğu Yayınları

Büyük Doğu Yayınları, 1973 yılında, bizzat Necip Fazıl Kısakürek tarafından kurulmuş ve 10 yıl müddetle Üstadın idaresi altında faaliyet göstermiştir. Onun vefatıyla birlikte, herşeyi yenibaştan ele almayı gerektirici bir durum zuhur etmiş ve Necip Fazıl Kısakürekin Bütün Eserlerini yayınlamak gibi tarihî bir vazife ortaya çıkmıştır. Bu vazifeyi yerine getirmek gayesiyle, Üstadın emânetlerine sadakat yeminiyle yeniden yola çıkan Yayınevi, 1983 Eylülünden bugüne geçen zaman dilimi içinde Üstadın 109 eserini 82 kitap içinde yayınlamıştır. Büyük Doğunun yayın faaliyeti, Necip Fazıla ait ve on...devamı



KiBO Kod:71164 / Kayıt Sayısı:126 (Satışta:109 Tükendi:6 Arşiv:11) / Tedarik:Tanımsız/Yok