Doğu Kitabevi

Doğu Kitabevi, binlerce kitabevine bir yenisini katmak için faaliyete geçmedi. Yaşamın her alanında olduğu gibi, kitap dünyasında da belli tekellerin egemen olduğu dikkate alınırsa, karlı bir ticari sektör olduğu da söylenemez. Doğu Kitabevi kurulurken iki temel kaygıdan hareket etti. Birincisi, Batı merkezli düşünsel ve ekonomik-siyasal iklimin egemenliği koşullarında, uygarlığın doğum merkezi olan kadim Doğu dünyasının kendine özgü bir tarihi, düşünsel birikimi olduğunu göstermek. Şiarımız, kitap dünyasında ürkiyeen Çine Kadar Doğuya Ait Her Şey, nlatılan Senin Hikayenolacak. İkincisi ise,...devamıKiBO Kod:73615 / Kayıt Sayısı:201 (Satışta:177 Tükendi:22 Arşiv:2) / Tedarik:Tanımsız/Yok