Tarık Dursun Kakınç

Tarık Dursun K. (1931) ilk yapıtlarında sanayileşmenin hızlandığı bir dönem içinde kalan Ege insanlarını, gençlik serüvenlerini, işçilerin, esnaf ve küçük memurların yaşam kavgasını anlattı. Toplumun çok değişik kesimlerinden insanları öykülerine konu etti. Kadın-erkek ilişkileri öykülerinin sürekli ilgi alanında oldu. Tarık Dursun K., Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik çizgisine sımsıkı bağlı, tipik bir küçük insanlar öykücüsüdür. Gene de yazdıkları en çok Orhan Kemale yakın durur. Günlük yaşamın bütün ayrıntıları onun için öykü konusudur. Yer yer incelikli, hoş bir mizahla örülüdür öyküleri. Kimi öykülerinde halk hikâyelerinden yararlandı. Öykücülüğün yanı sıra roman, senaryo dallarında da çok sayıda kitabı var. Günümüz yazarlarının en verimlileri arasında gösterilir. Yalın, akıcı öykü dili ona geniş bir okur çevresi kazandırmıştır.