Toplam 314 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Japon ve Amerikan Yönetim Modeli
Melek Vergiliel
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9789753168908

8.33 Tükendi
 
Temel Ekonomi
James Gwartney;Richard Stroup
Liberte Yayınları
9789756877104

6.48 Tükendi
 
Türkiye Milli İktisat Tarihi
Ulaş Kipal;Özgür Uyanık
Kaynak Yayınları
9789753433235

4.63 Tükendi
 
Darbelerin Ekonomisi
Mehmet Altan
Hemen Kitap
9789756178102

7.41 Tükendi
 
Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi
Gülten Kazgan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
9789756857311

38.89 Satışta
 
Borç Kapanı: İmf
     "ekonomik Savaşın Perde Arkası"

Ufuk Şanlı
Selis Kitaplar
9799758724009

7.87 Tükendi
 
Laleli-Moskova Mekiği
     Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri

H. Deniz Yükseker
İletişim Yayınları
9789750501012

34.50 Satışta
 
Türkiye'de Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik
Hacer Ansal
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9799757306701

27.78 Satışta
 
Geleceğe Bakmak 21. Yüzyıl İçin Katılımcı Ekonomi
Micheal Albert; Robin Hahnel
Ayrıntı Yayınları
9789755390710

23.15 Tükendi
 
Plânlı Kalkınma Serüveni
     1960'larda Türkiye'de Plânlama Deneyimi

Necat Erder;Attila Karaosmanoğlu;Ayhan Çilingiroğlu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
9789756857571

7.41 Tükendi
 
Ekonominin Küreselleşmesi
Jacques Adda
İletişim Yayınları
9789750500176

35.00 Satışta
 
Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi
     Bölüşüm, Birikim ve Büyüme

Erinç Yeldan
İletişim Yayınları
9789754708745

28.00 Satışta
 
İmf Türkiye İlişkileri
Hasan Alpago
Ötüken Neşriyat
9789754373851

9.26 Tükendi
 
Türkiye'de
Ekonomi-politik Kriz ve Piyasa Ekonomisine Geçiş

Güneri Akalın
Akçağ Basım Yayım Pazarlama
9789753384230

32.00 Satışta
 
Yeraltı Ekonomisi
Ahmet Fazıl Özsoylu
Akçağ Basım Yayım Pazarlama
9789753382816

13.00 Satışta
 
Taşraya Bakmak
Tanıl Bora
İletişim Yayınları
9789750503252

37.50 Satışta
 
İki Buçuk Yaprak Çay
     Doğu Karadeniz'de Devlet, Piyasa, Kimlik

Ildiko Beller Haan
İletişim Yayınları
9789750501449

42.50 Satışta
 
Türkiye'de İşsizlik ve İstihdam
Seyfettin Gürsoy
Yapı Kredi Yayınları ( YKY )
9789750800436

7.41 Tükendi
 
Finansın Uluslararasılaşması
Ali Alp
Yapı Kredi Yayınları ( YKY )
9789750801792

7.87 Tükendi
 
Satılmışların Ekonomisi
Vural Savaş
Bilgi Yayınevi
9789752200159

32.00 Satışta
 
Dünya Ekonomisi
Ted Walther
Alfa Ders Kitapları
9789752971707

21.30 Tükendi
 
Mikroekonomik Analize Giriş
    tüketim Teorisi, Üretim ve Maliyet Teorisi Firma Teorisi Faktör Piyasası

Emin Ertürk
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9789753160728

12.04 Satışta
 
Hizmet Ekonomisi
Hanifi Aslan
Alfa Ders Kitapları
9789753161114

10.19 Tükendi
 
İktisat Politikası
Vildan Serim
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9789753161411

21.30 Tükendi
 
Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kit'ler
Korkut Boratav
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
9789753330008

23.15 Tükendi
 
Toplam 314 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: