M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı da, 1974 yılında bu güzide eğitim kurumunun o zamanki adıyla İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün sağlıklı bir eğitim ortamını tesis noktasında karşılaştığı problemleri çözmek, bu çerçevede ortaya çıkan maddi ihtiyaçları karşılamaya yönelik köklü çareler bulmak maksadıyla kurulmuştur.KiBO Kod:70234 / Kayıt Sayısı:558 (Satışta:409 Tükendi:108 Arşiv:41) / Tedarik:Tanımsız/Yok