Abdulhak Şinasi Hisar

Abdülhak Şinasi Hisar (İstanbul, 14 Mart 1887 - 3 Mayıs 1963) Çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıcada geçti. 1898de Galatasaray Lisesine girdi; 1905te Fransaya kaçtı. Pariste École Libre des Sciences Politiquese devam etti. II. Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra Türkiyeye döndü. Fransız ve Alman şirketlerinde, Osmanlı Bankasında, Reji İdaresinde, 1931den sonra ise Ankaraya yerleşerek Dışişleri Bakanlığında çalıştı. 1948de İstanbula döndü; Ayaspaşada Boğazı gören bir apartmana yerleşti. Bir süre Türk Yurdu dergisinin genel yayın müdürlüğünü üstlendi (1954-57). Cihangirdeki evinde beyin kanamasından öldü. Edebiyata, Mütareke yıllarında Dergâh ve Yarın dergilerindeki şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla başladı. 1921den itibaren İleri ve Medeniyet gazetelerindeki yazılarıyla tanındı; Ağaç, Varlık, Ülkü ve Türk Yurdu dergileri ile Milliyet, Hâkimiyet-i Milliye ve Dünya gazetel...devamı