Mustafa İslamoğlu

Mustafa İslamoğlu 28 Ekim 1960 tarihinde Kayserinin Develi ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu ilçede yaptı. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde başladığı yüksek öğrenimine Kahire El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nde devam etti. Kahire'de eğitim için bulunduğu yıllarda hem İslami araştırmalarda bulunmuş, hem de dersler vermiştir. Kahirede verdiği tefsir derslerini bir konulu tefsir örneği olan Adayış Risalesi başlığı altında kitaplaştırmıştır. 1990 yılında İmamlar ve Sultanlar adlı İslam tarihinin ilk 150 yılını ele alan eleştirel tarih niteliğindeki eserini hazırlamıştır. Bu yıllarda Yürek Devleti adıyla İslami Hareket Eleştirisi'ni de içinde barındıran ilk denemesini kaleme almıştır. Mısırlı yazar Safinaz Kazım'ın Fi Mez'eleti's-Sufur vel Hicab adlı eserini, Kadının Özgürlüğü adıyla tercüme ederek ilk çevirisini yayınlamıştır. 1991-93 yıllarında ilk cild...devamı