Bordo Siyah Yayın Basım Dağıtım

Yayıncılık alanında konumlanırken, Türkiye'nin genel problemlerinin bilgi-kültür toplumuyla çözümleneceğini gördük. Genç nüfusu merkeze koyarak sosyoekonomik katma değeri yüksek yayınlar hedefledik. Yenilikçi anlayışımızı, muhalif değil, alternatif olarak oluşturduk. Ortak akla önem verdik. Farklı-zıt okur kesimlerine eşit mesafede kalmayı başardık. Türk ve dünya klasiklerini, bizi kitle yayıncılığına taşıyacak lokomotif tür seçtik. Kaliteli kitabı Anadolu'nun alım gücüne uyarladık. 6 yılda 500'ün üzerinde kitap yayınladık, 10 milyona yakın kitap sattık. En küçük kitap kırtasiyeden, en büyük k...devamıKiBO Kod:71430 / Kayıt Sayısı:911 (Satışta:14 Tükendi:272 Arşiv:625) / Tedarik:Tanımsız/Yok