Çağrı Yayınları

1978 yılında Şaban Kurt tarafından kuruldu. Klâsik ve çağdaş İslâm eserlerini, Türkçe, Arap-ça, İngilizce ve Almanca olarak, Klâsik Türk eserlerini Türkçe ve Osmanlı Türkçesi tıpkıbasım olarak yayınladı. Belli başlı bütün Avrupa dillerinde Kurân-ı Kerîm Tercümeleri yayın-lamaktadır. Bugüne kadar 327 ciltte yaklaşık 181.655 sayfayı bulan 203 eser yayınladı. Halen bu gibi eserleri yayınlamaya devam etmektedir.KiBO Kod:70166 / Kayıt Sayısı:251 (Satışta:213 Tükendi:15 Arşiv:23) / Tedarik:Tanımsız/Yok