Çağrı Yayınları

1978 yılında Şaban Kurt tarafından kuruldu. Klâsik ve çağdaş İslâm eserlerini, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca olarak, Klâsik Türk eserlerini Türkçe ve Osmanlı Türkçesi tıpkıbasım olarak yayınladı. Belli başlı bütün Avrupa dillerinde Kurân-ı Kerîm Tercümeleri yayınlamaktadır. Bugüne kadar 327 ciltte 215 eser yayınladı. Halen bu gibi eserleri yayınlamaya devam etmektedir.KiBO Kod:70166 / Kayıt Sayısı:262 (Satışta:189 Tükendi:53 Arşiv:20) / Tedarik:Tanımsız/Yok