Ahmet Maraşlı


Ahmet Maraşlı 1958 yılında Kahramanmaraşta doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Eğitime çok önem veren ve yarınların daha çok bugünden yazılacağı inancına sahip olan yazar, çocuk büyütme değil, çocuk yetiştirme konusu üzerinde özellikle düşünmektedir. Bu alanda Anahtar Eğitim Projesi adıyla, düşünce üretimi ve sentezden oluşan orijinal bir eğitim projesi ortaya koymuş; pilot uygulamalar sonucunda proje artık bir program hâlini almıştır. Yazarın çok sayıda araştırma, inceleme, yazı, şiir çalışmaları ve eğitim seminerleri mevcuttur.