Toplam 4055 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

İslam'da Devlet İdaresi
Muhammed Hamidullah
Beyan Yayınları
9789754732320

46.00 Satışta
 
İmam-ı Azam ve Eseri
Muhammed Hamidullah
Beyan Yayınları
9789754733228

16.00 Satışta
 
Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu
Öznur Sevdiren;Gökçen Alpkaya;Emel Ataktürk Sevimli;İlkem Altıntaş
Anadolu Kültür Yayınları
9786055276065

20.00 Tükendi
 
Suçlar ve Cezalar Hakkında
Cesare Beccaria
İmge Kitabevi Yayınları
9789755334127

31.00 Satışta
 
Anayasa ve Toplum
İbrahim Özden Kaboğlu
İmge Kitabevi Yayınları
9789755333113

22.00 Satışta
 
Anayasa Yargısı - Avrupa Modeli ve Türkiye
İbrahim Ö. Kabaoğlu
İmge Kitabevi Yayınları
9789755330990

16.00 Tükendi
 
Medeni Hukuk 1 Ders Notları
Kolektif
Temsil Kitap
9786056831294

54.00 Satışta
 
100 Soruda Türk Parlamento Hukuku
     Ek: Tbmm İçtüzüğü

Şeref İba;Rauf Bozkurt
Nobel Yayın Dağıtım
9789755916163

26.00 Tükendi
 
Beccaria'nın İnsanlığa Bildirisi
Sami Selçuk
İmge Kitabevi Yayınları
9789755334134

39.00 Tükendi
 
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Vakıf Müessesesi
Mehmet Fuad Köprülü
Akçağ Basım Yayım Pazarlama
9789753387248

35.00 Satışta
 
İslâm'ın Hukuk İlmine Katkıları
Muhammed Hamidullah
Beyan Yayınları
9789754733570

33.00 Satışta
 
Bağımsız Yargı Özgür Düşünce
Sami Selçuk
İmge Kitabevi Yayınları
9789755335278

52.00 Satışta
 
Yurtdışı İnşaat Hizmetleri Sektörü İçin Uluslararası Tahkim Rehberi
Tunay Köksal;Serhat Özer
Adalet Yayınevi
9786051461731

55.00 Satışta
 
Sözün Mülkiyeti
     Hukukun Ekonomi Politiği

Ali Murat Özdemir
Dipnot Yayınları
9789759051518

25.00 Satışta
 
Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemleri'ndeki Reform Çalışmaları
     Yeni gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Ayşe Gülin Güralp
On İki Levha Yayıncılık
9786054396979

41.67 Tükendi
 
Hakimlik Kampı Adli-İdari Hakimlik Son Tekrar Soru Bankası 2020
Ahmet Nohutçu;Tan Tahsin Zapata;Sinan Sakin;Ahmet Gazi Kaya;Ayşe Sarıca;Ebru Karadeniz;Mustafa Ka
Savaş Yayınevi
9786057867865

249.00 Tükendi
 
Müşterek Hesap
Tülay Aydın Ünver
On İki Levha Yayıncılık
9786051526645

34.26 Satışta
 
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan Yaptırımlar
Ayşe Nuhoğlu
Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları
9786055461478

20.37 Tükendi
 
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar
     Ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller

Gül Üstün
On İki Levha Yayıncılık
9786051529349

27.78 Satışta
 
Gayrimüslimlerin Din ve Vicdan Hürriyetleri Bağlamında Mabedlerinin Hukuki Statüsü
Nuran Koyuncu
Adalet Yayınevi
9786051463780

44.00 Satışta
 
Meslek Etiği Kavramları
Selçuk Atak;Serdar Kenan Gül
Adalet Yayınevi
9786051463841

55.00 Satışta
 
Farklı Çerçevelerden Tıp Hukuku Sorunları
Selin Sert
Adalet Yayınevi
9786051464053

38.00 Satışta
 
Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku
Bahri Öztürk
Seçkin Yayıncılık
9789750239953

48.61 Tükendi
 
Hukuki El Atma
     3194 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi Kapsamında İdarenin Mülkiyet Hakkına Hukuki Müdahalesi

Hakkı Kasarcı
On İki Levha Yayıncılık
9789752449916

25.00 Tükendi
 
Türk Siyasal Tarihi 1908-2000
Rıdvan Akın
On İki Levha Yayıncılık
9789752449107

40.00 Satışta
 
Toplam 4055 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: