Toplam 171 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Yansıma Yoluyla Zarar
Kumru Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi
9786055593704

11.00 Satışta
 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
     Yeni Borçlar Kanunu'na Göre

Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi
9789756486092

145.00 Satışta
 
Borçlar Hukuku
     Özel Borç İlişkileri

Aydın Zevkliler;K. Emre Gökyayla
Turhan Kitabevi
9789944265645

90.00 Satışta
 
Öğreti ve Uygulamada Türk Kefalet Hukuku
Nihat Yavuz
Adalet Yayınevi
9786055633257

110.00 Satışta
 
Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler Ve Yenilikler
M. Turgut Öz
Vedat Kitapçılık
9786054446063

20.00 Tükendi
 
Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat
Şevkiye Özak
Legal Yayıncılık
9786054354207

65.00 Tükendi
 
Yeni Türk Borçları Kanunu
     Son Değişikliklerle


İleri Kültür Merkezi
9786054631087

10.00 Tükendi
 
Boçlar Hukuku
     Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık
9789758326422

13.50 Tükendi
 
Türk Borçlar Hukuku - Özel Borç İlişkileri
     6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema va Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri

Murat Aydoğdu;Nalan Kahveci
İleri Kültür Merkezi
9786054631230

38.00 Tükendi
 
Borçlar Kanununda Neler Değişti?
Mutlu Dinç
Seçkin Yayıncılık
9789750223211

29.90 Satışta
 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
O.Gökhan Antalya
Beta Basım Yayın
9786053779148

45.00 Tükendi
 
Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi
Ömer Çınar
On İki Levha Yayıncılık
9786051520087

35.00 Satışta
 
İnşaat Sözleşmesi
     Arsa Satışı Karşılığında Gelir Paylaşımı

Umut Yeniocak
Seçkin Yayıncılık
9789750223754

60.00 Tükendi
 
Karşı Vekalet Ücreti
     İçtihadı Birleştirme Kararlarının İncelenmesi

Bülent Nuri Kurdoğlu
Seçkin Yayıncılık
9789750224430

49.90 Satışta
 
Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları
Eraslan Özkaya
Seçkin Yayıncılık
9789750223921

30.00 Tükendi
 
Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt)
Turgut Uygur
Seçkin Yayıncılık
9789750224591

425.00 Satışta
 
Pazarlamacılık Sözleşmesi
İbrahim Çağrı Zengin
On İki Levha Yayıncılık
9786051520599

35.00 Satışta
 
Hasta ve Hekim Hukuku
Ali Türkmen
Adalet Yayınevi
9786051462363

73.00 Satışta
 
Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler
     Genel Hükümler

Umut Yeniocak
Seçkin Yayıncılık
9789750224492

49.90 Satışta
 
Örnek Sözleşme Metinleri
     1350 Seçilmiş Örnek Sözleşme Metni

Ahmet Cemal Ruhi
Seçkin Yayıncılık
9789750224881

160.00 Tükendi
 
Borçlar Hukuku
İhsan Erdoğan
Gazi Kitabevi
9786053441014

25.00 Satışta
 
Sözleşmeler Hukuku (2 Cilt)
     Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Yenilenmiştir

Ahmet Cemal Ruhi
Seçkin Yayıncılık
9789750224898

299.90 Satışta
 
6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh)
Herdem Belen
Beta Basım Yayın
9786053330851

39.50 Satışta
 
Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları
Fatih Gündoğdu
On İki Levha Yayıncılık
9786051521046

60.00 Satışta
 
Kira Bedelinin Ödenmemesi
Nihal Ural Çınar
On İki Levha Yayıncılık
9786051520872

70.00 Satışta
 
Toplam 171 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: