Toplam 70 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Ortaklıklar Hukuku Cilt 1
Reha Poroy;Ünal Tekinalp;Ersin Çamoğlu
Vedat Kitapçılık
9786054823321

64.81 Tükendi
 
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
     Kamu Borçlarından Sorumluluk İle

Ersin Çamoğlu
Vedat Kitapçılık
9786054002900

92.59 Satışta
 
Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması
M. Halil Çonkar
Vedat Kitapçılık
9786054002399

92.59 Satışta
 
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma
Engin Erdil
Vedat Kitapçılık
9786054002801

69.44 Tükendi
 
Şirketler Hukuku
Fatih Bilgili;Ertan Demirkapı
Dora Yayıncılık
9786054485833

45.00 Satışta
 
Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma
Aytekin Çelik
Seçkin Yayıncılık
9789750221484

43.52 Tükendi
 
Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu
Metin Topçuoğlu
Seçkin Yayıncılık
9789750220814

46.20 Satışta
 
Şirketler Hukuku Dersleri
Fatih Bilgili;Ertan Demirkapı
Dora Yayıncılık
9786054485857

29.63 Satışta
 
Türk ve Alman Hukukunda Ön Anonim Şirket
Ceren Tarhanlı
On İki Levha Yayıncılık
9786054687862

26.39 Satışta
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri
H. Erdal Demir
On İki Levha Yayıncılık
9786054687961

26.39 Satışta
 
Arabuluculuk ve Deniz Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Uygulanması
Pınar Akan
Adalet Yayınevi
9786051461502

55.00 Satışta
 
THEMIS - Şirketler ve Kooperatifler Hukuku Ticaret Hukuku (Cilt III)
Tamer Bozkurt
On İki Levha Yayıncılık
9786051520353

27.31 Satışta
 
Sermaye Şirketlerinin Denetimi
M. Kâmil Mutluer ;M. Selçuk Uslu;Ziyaettin Bildirici
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
9786053993179

32.41 Satışta
 
Banka Kartları ve Kredi Kartları
Efrail Aydemir
Seçkin Yayıncılık
9789750224119

17.59 Satışta
 
Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi
Mehmet Sadık Çapa
On İki Levha Yayıncılık
9786051520865

27.78 Satışta
 
Sermayenin Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı
Ali Murat Sevi
Seçkin Yayıncılık
9789750223624

88.00 Satışta
 
Şirketler Hukuku Şerhi
Hasan Pulaşlı
Adalet Yayınevi
9786051462660

324.07 Tükendi
 
Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler
Murat Yusuf Akın
Vedat Kitapçılık
9786054446933

92.59 Satışta
 
Limited Şirketin Temsili
İsmail Özgün Karaahmetoğlu
Seçkin Yayıncılık
9789750227783

67.50 Satışta
 
Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi
Elif Ayşe Şahin
Vedat Kitapçılık
9786054446674

111.11 Satışta
 
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
     6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca

Gül Akad
Vedat Kitapçılık
9786054823048

27.78 Satışta
 
Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi
     6102 sayılı Yeni TTK. Hükümlerine Göre

Nuri Erdem
Vedat Kitapçılık
9786054446650

92.59 Satışta
 
Anonim Şirket Yönetim Kurulu
Necla Akdağ Güney
Vedat Kitapçılık
9786054446629

101.85 Tükendi
 
Cari Hesap Sözleşmesi
Ramazan Durgut
Vedat Kitapçılık
9786054446452

92.59 Satışta
 
Anonim Şirketlerde Kuruluş
Necla Akdağ Güney
Vedat Kitapçılık
9786054823376

138.89 Satışta
 
Toplam 70 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: