Toplam 1633 Kayıt Bulunmuştur.[226 - 250] Aktif Sayfa:10
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

İşletmelerde Değer Yönetimi
Mina Özevren
Beta Basım Yayın
9789752958685

16.20 Tükendi
 
Denetim
     Spk Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında

Cem Niyazi Durmuş;Oktay Taş
Alfa Basım Yayım Dağıtım
9786051060064

20.00 Satışta
 
İç Kontrol Sistemi Kontrol Özdeğerlendirme
Duygu Anıl Keskin
Beta Basım Yayın
9789752956018

16.67 Tükendi
 
Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları
     Uluslararası Muhasebe Standartları Uyumlu

Cemal Çakıcı;Gürbüz Gökçen;Başak Ataman Akgül
Beta Basım Yayın
9789752955738

27.78 Tükendi
 
Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi
Eda Ünler Öz
Beta Basım Yayın
9789752957411

11.11 Tükendi
 
İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu
     Ahlaki Bir Değerlendirme

Aslan Tolga Öcal
Beta Basım Yayın
9789752956704

16.67 Tükendi
 
Kurula Bağlı Maliye Politikaları ve Avrupa Birliği Uygulaması
Bülent Bali;Mustafa Çelen
Beta Basım Yayın
9789752956186

13.89 Tükendi
 
Denetim Elkitabı
     Yönetim Açısından Uygulamalı

Adem Dursun
Beta Basım Yayın
9789752956223

12.96 Tükendi
 
Genel Muhasebe
Özgül Cemalcılar;Nurten Erdoğan
Beta Basım Yayın
9789752957206

23.15 Tükendi
 
Dünyada ve Türkiye'de Deniz Taşımacılığına Sağlanan Vergi Teşvikleri
Ali Çelikkaya
Beta Basım Yayın
9789752958326

16.67 Tükendi
 
Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu
İbrahim Serdar Koyuncu
On İki Levha Yayıncılık
9786055865122

29.63 Satışta
 
Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları
Mehmet Şahin;Özge Uysal
Ekin Kitabevi Yayınları
9789944141475

24.00 Satışta
 
İşletmecilik Kuram ve Uygulama
M. Kemal Demirci
Detay Yayıncılık
9789944223553

37.50 Tükendi
 
Genel İşletmecilik
M. Mithat Üner
Detay Yayıncılık
9789944223621

35.00 Tükendi
 
Sigorta İşletmeciliği
Ercan Duygulu
Detay Yayıncılık
9789944223720

20.00 Tükendi
 
Genel Muhasebe 1
Gülsevil Yıldız
Detay Yayıncılık
9789944223171

22.00 Satışta
 
ETA: V.8-SQL: Bilgisayarlı Muhasebe I-II
Hasan Ali Yıldırım; Çiğdem Özkaya Yıldırım
Detay Yayıncılık
9789944223539

25.00 Tükendi
 
İnşaat Muhasebesi
Çiğdem Özkaya Yıldırım
Detay Yayıncılık
9789944223591

15.00 Satışta
 
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni
Nilüfer Koçak
Detay Yayıncılık
9789944223249

17.50 Satışta
 
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Yaser Gürsoy
Ekin Basım Yayın
9786257090919

44.00 Satışta
 
Dünya Tarım Ürünleri Ticareti ve Gelişmekte Olan Ülkeler
Elif Uçkan Dağdemir
Beta Basım Yayın
9789752959811

13.89 Tükendi
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru
Komisyon
Literatür Yayıncılık Dağıtım
9789750404887

55.00 Satışta
 
Sektörün Uluslararası Rekabet Gücüne Etkisi Bağlamında
Denizci Ticaretinin Vergilendirilmesi

Cem Üstüner
On İki Levha Yayıncılık
9786055865290

43.98 Tükendi
 
Fayda Maliyet Analizi
Mircan Yıldız Tokatlıoğlu
Alfa Aktüel Yayıncılık
9799752530446

18.00 Tükendi
 
Finansal Muhasebe
     Muhasebe Eğitimi Alanlar ve Meslek Sınavlarına Hazırlananlar İçin

Şükrü Dokur;Sait Y. Kaygusuz
Alfa Aktüel Yayıncılık
9789752530492

20.83 Tükendi
 
Toplam 1633 Kayıt Bulunmuştur.[226 - 250] Aktif Sayfa:10
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: