İstanbulun 100 Deyimi
     İstanbul'un Yüzleri Serisi 67