Ayrıntı Yayınları

yrıntı Yayınları 1988'de yayımladığı Şenlikli Top- lum kitabıyla yola çıktı. 12 Eylül'ün yarattığı boğucu atmosferin yavaşyavaş dağıldığı ancak ortaya çıkan görüntülerin henüz netleşmediği bir dönemdi. Dünyada da, ekolojikduyarlılığın arttığı, kadın hare- ketinin olgunlaştığı, Sovyet sisteminin dağıldığı, solun kendini sorguladığı arayış yıllarıydı. İşte böylesi bir dönemde kuruldu Ayrıntı Yayınları ve elbette o yılların duyarlılıklarına seslendi. Mevcut olana olabilecek olanı, sermayeye emeği, iktidara muhalefeti, iktisada kültürü, askeri marşa oyun havasını ter...devamıKiBO Kod:70228 / Kayıt Sayısı:1350 (Satışta:850 Tükendi:464 Arşiv:36) / Tedarik:Tanımsız/Yok