Beyaztahta Yayınları

Beyaztahta yayınları okula yardımcı, SBS hazırlık kitaplarının yanı sıra ÖSS hazırlık ve KPSS hazırlık kitapları yayınlamaktadır. Tamamı yeni müfredatın getirdiği anlayışa ve içeriğe uygun olarak hazırlanmış Beyaztahta Yayınlarının konu anlatımlı kitaplarının her birinde kitaba ilave olarak hazırlanmış CD-ROMlar bulunmaktadır. Bu CD-ROMlarda kitap muhtevasının yanı sıra sesli anlatımlar, örnek çözümler ve interaktif testler yer almaktadır. Beyaztahta markası altında yayınlanan ve benzeri bulunmayan bir başka çalışma da İnteraktif CD ilaveli Konu Testleridir. Bu testlerde ortalama 960 soruluk,...devamıKiBO Kod:73527 / Kayıt Sayısı:57 (Satışta:22 Tükendi:2 Arşiv:33) / Tedarik:Tanımsız/Yok