Hayy Kitap

Hayykitap, yazı yolculuğuna yeryüzünde anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur diye başlıyor Bilginin kasıtlı bir biçimde saklanması, parçalanması, çarpıtılarak gerçeğin örtülmesine karşı bilgiyi birleştirmeyi, bunu hakikatle, dolayısıyla günlük hayatla ilişkilendirmeyi ve anlaşılır bir biçimde herkesin kullanımına sunmayı amaçlıyor Hayykitap, halktan kopuk elitist ve salt akademik tavrı benimsemeyecekGünlük olayları birbiriyle irtibatlandırarak, gerçeğin üzerindeki sanal bilgileri kaldıracak, makyajı temizleyecekYeniden üretilen asıl bilgiyi de en net ve anlaşılır şekilde okuyucusuyla paylaşac...devamıKiBO Kod:72132 / Kayıt Sayısı:667 (Satışta:445 Tükendi:219 Arşiv:3) / Tedarik:Emek Dağıtım