Kaos Yayınları

Ben Afrika'da kanat çırpan kelebeğin Kuzey Amerika'da yarattığı kasırgayı istiyorum. Ben kaos istiyorum! Politikacıların, hükümetlerin, bilim çevrelerinin, din adamlarının, kısacası otorite tarafından zorla insanlara dayatılan tahakküm kültürünün kargaşa olarak nitelediği kaos tanımını reddediyoruz! Biz kaosu, kargaşa, düzensizlik, başıbozukluk, insanların birbirlerini boğazladığı bir dehşet durumu olarak tanımlamıyoruz. Kaos; bir mahşer ya da kıyamet belirtisi değil, evrenin doğal düzeni, ruhu ve yaşam çemberidir. Kaos; efendisi olmayan toplumsal eşitlik düzenidir. Kaos Yayınları; anarşi...devamıKiBO Kod:70614 / Kayıt Sayısı:60 (Satışta:45 Tükendi:3 Arşiv:12) / Tedarik:Tanımsız/Yok