Minval Yayınları

Yolculuğumuz başlıyor. Minval Yayınları, kolektif emeğin, kolektif aklın, kolektif bilincin oluşturduğu bir yayınevidir.Minval, dünyaları buluşturan bir mekân ve farklı bir yazın evreni olmak üzere vücuda getirildi... Her şey bir düşle başladı.Önce düşledik, sonra sakince konuştuk, zamanın ruhunu anlamaya, hissetmeye çalıştık, sonra kapanıp tartıştık vebir senteze ulaştık. Vizyonumuzu, insanları birbirinden ayırdığı bilinen en eski uçuruma bir köprü kurmak olarak belirledik: Hem hayata karışabilmeyi hem derin düşünebilmeyi başarmaya açık bir davettir Minval. Biz,çeyrek yüzyıla yaklaşan dene...devamıKiBO Kod:74064 / Kayıt Sayısı:74 (Satışta:1 Tükendi:73 Arşiv:0) / Tedarik:Tanımsız/Yok