Süleymaniye Vakfı Yayınları

üleymaniye Vakfı olarak öncelikli amacımız Allah (CC)ın mesajını anlamak ve anlaşılmasını yaygınlaştırmaktır. Yaşadığımız hayatı Kuran ışığında anlamamız gerekmektedir. Sahabe de böyle yapmıştır. Ancak bu sayede Kuran, birey ve toplum üzerinde olumlu etkiler meydana getirecektir. Sayfaları, kabı kutsallaştırılmış, öğüt alınmasının önüne set çekilmiş Kuranın, insanlık adına büyük bir kayıp ve zulüm olduğu açıktır. İnsanların önemli bir kısmı inananlardan oldukları halde çeşitli aşırılıkların girdabına kapılarak Kuranın ve Resulünün insanlara öğrettiğinin dışında birtakım yollara sapmışlardır....devamıKiBO Kod:72834 / Kayıt Sayısı:55 (Satışta:25 Tükendi:24 Arşiv:6) / Tedarik:Yeryüzü Dağıtım
Yayıncı Kategorileri