Truva Yayınları

Truva, Doğu ve Batı arasında başlayan ve günümüze kadar süren tanrısal bir kadere bağlanmış mücadelelerin sembolüdür. Truva Savaşı, Asya ile Avrupa arasında uygarlıklar arası ilk büyük savaştır: Bu savaşta bir yanda Truvalılar, Fenikeliler, Persler, Türkler veya herhangi bir Doğulu halk; diğer yanda Akalar, Yunanlılar, İngilizler veya suyun öte yakasındaki Batılı bir halk vardır. Batıya göre Truva, ezilen, sömürülen -antik dille ifade edilecek olursa- Tanrılarca yenilgiye mahkum edilen Doğunun sembolüdür; fakat Truvalı olmak; Hektor gibi cesurca vuruşup kahramanca ölmek demektir. Truvalı olm...devamıKiBO Kod:71867 / Kayıt Sayısı:527 (Satışta:284 Tükendi:225 Arşiv:18) / Tedarik:Tanımsız/Yok