Abdullah Ağar

1967'de Ankara'da doğdu. 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen olarak mezun oldu. Özel kura çekerek "Komando", sonra da Özel Kuvvetler'de tim komutanı oldu. İlk kıt'ası Bolu Komando Tugayı'na ayak basar basmaz Güneydoğu'ya, Güneydoğu'ya vardığı ilk gece de ilk operasyonuna çıktı.
Tim, takım ve bölük komutanı olarak görev yaptığı Bolu Komando Tugayı'nın, Özel
Kuvvetler'in ve Kayseri Hava İndirme Tugayı'nın kışlalarını hemen hiç görmedi.
"Üstün Cesaret ve Feragat Beratı" sahibi olan Ağar, Güneydoğu ve terörle ilgili kitaplar
yazdı.