Hüseyin Rahmi Gürpınar

19 Ağustos 1864 - İstanbul 8 Mart 1944 - Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar 19 Ağustos 1864'te İstanbul'da doğdu.8 Mart 1944'te Heybeliada'da yaşamını yitirdi. Heybeliada'daki Abbas Paşa Mezarlığı'na defnedildi. Hünkar yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu. 3 yaşında iken annesinin ölümü üzerine Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı. Babası tekrar evlenince 6 yaşında iken İstanbul'a anneannesinin yanına döndü. Yakubağa mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide öğrenim gördü. 1878'de Mekteb-i Mülkiye'ye girdi. Hastalık nedeniyle mezun olamadı. Kısa bir süre Adliye Nezareti Ceza Kalemi'nde memur, Ticaret Mahkemesi'nde Azâ Mülazımı olarak çalıştı. 1887'de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. İkdam ve Sabah gazetelerinde mütercimlik ve muharrirlik yaptı. İkinci Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren "Boşboğaz ve Güllâbi" adlı bir gazete çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile...devamı