Mehmed Niyazi

Mehmet Niyazi, 1942 yılında Akyazı`da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi`ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1967). Almanya`da Marlburg, Bonn ve Köln üniversitelerinde Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler konusunda tez çalışmaları yaptı. Uzun yıllar Almanya`da kaldıktan sonra 1988 yılında yurda döndü. Zaman ve Tercüman gazetelerinde günlük fıkralar yazdı. Ufuk Çizgisi, Bayrak, Genç Akademi, Türk Yurdu, İnsan ve Kainat dergilerinde makaleleri yayınlandı.

Niyazi Türk kültür ve bilim hayatına hem hikâyeci, hem romancı olarak hem de fikir adamı olarak özgün katkılar yapmıştır. Yazılamamış Destanlar, Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen kitaplarının yanı sıra yazdığı diğer roman ve hikâyeler de ele aldıkları dönemin toplumsal yapısını aksettiriş tarzları bakımından tarihi roman özellikleri taşırlar.
Yayınevleri