Özcan Karabulut

Son dönem öykücülüğümüzün en önemli isimlerinden olan Özcan Karabulut, aşkın, gençliğin ve politik eylemin öne çıktığı öyküleriyle ilk kitaplarından başlayarak edebiyat dünyasının ilgisini üzerine çekmiş bir yazar. Karabulut 1958de doğdu. Edebiyatçılar Derneğinin kurucularından biri oldu ve bu derneğin yayınladığı Bir Topluöldürüm Öyküsü Sivas Kitabının çalışma grubunda yer aldı. 90 sonrası Türk öykücülüğüne yol çizen dergilerden biri olan Düşler Öyküleri kurdu ve yönetti.