Teo Grünberg

Teo Grünberg 1927 yılında İstanbulda doğdu. 1964te İstanbul Üniversitesinden doktora derecesi aldı, 1966da ODTÜ Beşeri İlimler Bölümünde göreve başladı; 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Lise Modern Mantık Reform Komisyonu üyesi, 1967-1976 yıllarında lise felsefe öğretmenlerine hizmet içi modern mantık yaz kursları öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1979 yılında profesör oldu. 1982-1983te ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nün, 1983-1994te ODTÜ Felsefe Bölümünün başkanlığını yürüten ve 1994te emekli olan Teo Grünberg, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülüne değer görüldü. Halen ODTÜ Felsefe Bölümünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bir bölümü uluslararası dergilerde yayınlanmış otuzu aşkın makale ve bildirisi ile on beş kitabı bulunan Teo Grünberg, Türkiye Felsefe Kurumu, Türk Felsefe Derneği, ve European Society for Analytic Philosophy üyesidir.