Toplam 359 Kayıt Bulunmuştur.[101 - 125] Aktif Sayfa:5
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Ali Güzel;Saim Ocak
Beta Basım Yayın
9786053772668

78.70 Tükendi
 
İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Feshi Hakkı
Gülsevil Alpagut
Beta Basım Yayın
9786053772743

83.33 Tükendi
 
İhtiyati Haciz
Osman Oy;Teoman Ulusoy
Beta Basım Yayın
9786053772798

29.63 Tükendi
 
Erdoğan Teziç'e Armağan
Kolektif
Beta Basım Yayın
9789758400188

115.74 Tükendi
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Osman Oy;Gülcan Güngüler
Beta Basım Yayın
9786053771722

45.00 Tükendi
 
Prof.Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan

Beta Basım Yayın
9789752000003

92.59 Tükendi
 
Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları

Beta Basım Yayın
9789752959309

18.52 Tükendi
 
Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Hukuki Durumu
Ebru Ceylan
Beta Basım Yayın
9786053772354

35.00 Tükendi
 
Konkordato
Osman Oy
Beta Basım Yayın
9786053770329

25.00 Tükendi
 
İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu
Ercüment Özkaraca
Beta Basım Yayın
9789752959774

35.19 Tükendi
 
İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi
Hediye Ergin
Beta Basım Yayın
9786053771531

27.78 Tükendi
 
Prof. Dr. Ömer Teoman'a Armağan ( I- II. Cilt)

Beta Basım Yayın
9789755041070

138.89 Tükendi
 
New York Konvansiyonuna Göre İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi
Nuray Ekşi
Beta Basım Yayın
9786053770626

16.67 Tükendi
 
Prof.Dr.Necla Arat'a Armağan

Beta Basım Yayın
9789752953383

46.30 Tükendi
 
Alacak Hakkının Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taahhüdü
Mehmet Fatih Arıcı
Beta Basım Yayın
9789752951983

15.74 Tükendi
 
Doç. Dr. Mehmet Somer'e Armağan

Beta Basım Yayın
9789754002942

115.74 Tükendi
 
Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp'e Armağan ( I. Cilt)

Beta Basım Yayın
9789752952748

83.33 Tükendi
 
Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp'e Armağan ( II. Cilt)

Beta Basım Yayın
9789752952768

83.33 Tükendi
 
Yargıcın Davranış İlkeleri
     Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde

Sibel İnceoğlu
Beta Basım Yayın
9789752959699

65.00 Satışta
 
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu
Celal Ülgen
Beta Basım Yayın
9786053773061

7.41 Tükendi
 
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu
     ile Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar

Zübeyde Başboğa Şahbaz
Beta Basım Yayın
9786053773092

25.93 Tükendi
 
Kat Mülkiyeti Kanunu
Aydın Aybay;Nezihi Sanal
Beta Basım Yayın
9786053772972

32.41 Tükendi
 
Ceza Muhakemesi Hukuku (Ciltli)
     Muhakeme Hukuku Dalı Olarak

Feridun Yenisey;Nurullah Kunter
Beta Basım Yayın
9786053773320

72.22 Tükendi
 
İdare Hukuku
Yıldızhan Yayla
Beta Basım Yayın
9786053773337

48.00 Tükendi
 
Türk Ceza Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Nur Centel;Hamide Zafer;Özlem Çakmut
Beta Basım Yayın
9786053773450

16.67 Tükendi
 
Toplam 359 Kayıt Bulunmuştur.[101 - 125] Aktif Sayfa:5
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: