Toplam 66 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Kıyı Mühendisliği
Yalçın Yüksel;Esin Özkan Çevik
Beta Basım Yayın
9786052428269

149.50 Satışta
 
Siyaset Bilimi
Davut Dursun
Beta Basım Yayın
9786053337188

58.00 Tükendi
 
Entelektüel Sermaye Olarak Marka
Funda Karakoyun;Serpil Ünal Kestane
Beta Basım Yayın
9786052423042

28.00 Satışta
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dezavantajlı Gruplar Tüketici Tutumu
Şeyma Başbuğ ;Hüsniye Örs
Beta Basım Yayın
9786052422885

19.50 Satışta
 
İktisada Giriş 2
Serkan Dilek
Beta Basım Yayın
9786052423103

35.00 Satışta
 
Perakendecilikte Performans Ölçümü
     Araştırması ve Simülasyon Tabanlı Metriklerin İstatistiksel Analizi

Mehmet Nuri İnel
Beta Basım Yayın
9786052423547

23.50 Satışta
 
E - Yönetişim
     Kavramsal - Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye'ye Yansımaları

Kolektif
Beta Basım Yayın
9786052423370

58.00 Satışta
 
Spor Turizminin Parametreleri
Aytekin Alpullu
Beta Basım Yayın
9786052423523

23.00 Tükendi
 
Holdinglerde Piramit Yapılanma
Duygu Toplu Yaşlıoğlu;Işıl Mendeş Pekdemir
Beta Basım Yayın
9786052423455

27.50 Satışta
 
Örgütlerin Yönetimi
     Kavramsal, Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim

Ali Akdemir
Beta Basım Yayın
9786052422335

115.00 Satışta
 
Meslek Yüksek Okulları için Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Ferudun Kaya
Beta Basım Yayın
9786053333982

18.06 Tükendi
 
Halkla İlişkiler Nedir?
Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Basım Yayın
9786052422960

79.50 Satışta
 
Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası
A. Murat Demircioğlu;Doğan Korkmaz;Hasan Ali Kaplan
Beta Basım Yayın
9786052422779

45.83 Tükendi
 
Borçlar Hukuku
     Genel Hükümler

Haluk N. Nomer
Beta Basım Yayın
9786052422830

72.50 Tükendi
 
Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İl
Hamide Zafer;Özlem Çakmut;Nur Centel
Beta Basım Yayın
9786052422595

59.50 Satışta
 
Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi
Murat Çinko;E. Serra Yurtkoru;Beril Durmuş
Beta Basım Yayın
9786052422250

32.50 Tükendi
 
Surfaces Created By Abrasive Waterjet
Mustafa Yağımlı;Hakan Tozan;Drazan Kozak;Sergej Hlock;Jan Valicek
Beta Basım Yayın
9786053775409

32.41 Satışta
 
Bir Ders Konusu Olarak Devlet
     Ya Da Genel Kamu Hukuku Dersinin Kökenleri

Rukiye Akkaya Kia
Beta Basım Yayın
9786053337843

35.00 Tükendi
 
Şimdi Türkiye Nereye Gidiyor
Zeyyat Hatiboğlu
Beta Basım Yayın
9786053775560

9.26 Satışta
 
Uluslararası Ekonomi
     Teori - Politika

S. Rıdvan Karluk
Beta Basım Yayın
9786053778882

54.00 Satışta
 
Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş

Beta Basım Yayın
9786052424070

29.50 Tükendi
 
İşveren Markası
     Pozitif Psikolojik Sermayenin İşveren Markası Oluşumu Üzerindeki Etkisi

Funda Yorulmaz
Beta Basım Yayın
9786052424056

22.50 Satışta
 
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayın
9786052424469

23.00 Satışta
 
Siyaset Bilimi
Davut Dursun
Beta Basım Yayın
9786052424407

58.00 Tükendi
 
İnsan Hakları Mevzuatı Eylül 2019
Celal Ülgen
Beta Basım Yayın
9786052424827

14.50 Satışta
 
Toplam 66 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: