Toplam 361 Kayıt Bulunmuştur.[226 - 250] Aktif Sayfa:10
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
Hasan Ali Kaplan;A. Murat Demircioğlu
Beta Basım Yayın
9786053335412

58.00 Tükendi
 
Bireysel İş Hukuku
Öner Eyrenci;Savaş Taşkent ;Devrim Ulucan
Beta Basım Yayın
9786053335641

30.09 Tükendi
 
Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Cemal Şanlı
Beta Basım Yayın
9786053335436

149.40 Tükendi
 
T.C Anayasası Tck Cmk Cgtik Pvsk Ve İlgili Mevzuat
Celal Ülgen
Beta Basım Yayın
9786053335511

12.50 Tükendi
 
Medeni Hukuk
Turgut Akıntürk;Derya Ateş
Beta Basım Yayın
9786053335337

23.15 Tükendi
 
Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri
Ayşe Nur Berzek
Beta Basım Yayın
9786053335573

22.50 Tükendi
 
Ortaklıklar Hukuku
Mehmet Bahtiyar
Beta Basım Yayın
9786053335729

32.41 Tükendi
 
Anayasa Hukuku
Erdoğan Teziç
Beta Basım Yayın
9786053335795

79.50 Tükendi
 
Milletlerarası Özel Hukuk
Aysel Çelikel;B. Bahadır Erdem
Beta Basım Yayın
9786053335702

69.44 Tükendi
 
Yabancılar Hukuku
Aysel Çelikel;Günseli Öztekin Gelgel
Beta Basım Yayın
9786053335849

38.00 Tükendi
 
Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı
Aysel Çelikel;Ergin Nomer;Faruk Kerem Giray;Emre Esen
Beta Basım Yayın
9786053336228

40.28 Tükendi
 
Vergi Kaçakçılığı Suçları
Adnan Çavuş
Beta Basım Yayın
9786053336280

75.00 Tükendi
 
Kişisel Verilerin Korunması
     Danıştay Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında

Aydın Akgül
Beta Basım Yayın
9786053336471

36.57 Tükendi
 
Borçlar Hukuku
Turgut Akıntürk;Derya Ateş
Beta Basım Yayın
9786053336716

17.13 Tükendi
 
İş Hukuku Mevzuatı
     Genel Gerekçeleriyle Notlu

Müjdat Şakar
Beta Basım Yayın
9786053336846

25.93 Tükendi
 
T.C. Anayasası
     Cep Kanunu Serisi

Celal Ülgen
Beta Basım Yayın
9786053336792

2.78 Tükendi
 
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Celal Ülgen
Beta Basım Yayın
9786053334828

9.72 Tükendi
 
Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Nuray Ekşi
Beta Basım Yayın
9786053336990

60.19 Tükendi
 
Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı
Nuray Ekşi
Beta Basım Yayın
9786053336761

27.31 Tükendi
 
Türk Ceza Hukukuna Giriş
Nur Centel;Hamide Zafer;Özlem Çakmut
Beta Basım Yayın
9786053336952

72.22 Tükendi
 
Uluslararası Hukukun Esasları
Melda Sur
Beta Basım Yayın
9786053336921

36.57 Tükendi
 
Milletlerarası Özel Hukuk II
     Pratik Çalışma Kitabı

Nuray Ekşi
Beta Basım Yayın
9786053337058

79.50 Tükendi
 
Uygulamalı Anayasa Hukuku
Bertil Emrah Oder;Osman Korkut Kanadoğlu
Beta Basım Yayın
9786053336907

39.50 Tükendi
 
Türk Sosyal Sigortalar Hukukunun Temel İlkeleri
Burcu Savaş Kutsal
Beta Basım Yayın
9786053337577

45.00 Satışta
 
Kişisel Verilerin Korunması
     Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Özel Düzenlemeler Dahil

A. Çiğdem Ayözger
Beta Basım Yayın
9786053337980

35.19 Tükendi
 
Toplam 361 Kayıt Bulunmuştur.[226 - 250] Aktif Sayfa:10
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: