Toplam 61 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
Tolga Toren
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561228

14.00 Tükendi
 
Kapitalizmi Planlamak:
     Türkiye'de Planlama Deneyimi ve Dpt'nin Dönüşümü

Ümit Akçay
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561235

14.00 Tükendi
 
Almanak 2006 Analizleri
Kolektif
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561242

50.00 Satışta
 
1980 Sonrası Türkiye'de Bankacılık Sektörü
     Bankalar, Birikim, Yolsuzluk

Nuray Ergüneş
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561259

14.00 Tükendi
 
Geç Kapitalistleşme Sürecinde Kriz
Türkiye 1979 Krizi

Melda Yaman Öztürk
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561273

17.50 Tükendi
 
Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme
Fuat Ercan
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971509

30.00 Satışta
 
Tuzla Tersaneler Bölgesinde
     Taşeronlu Birikim - Üretim İlişkilerinde Enformelleşme

Nevra Akdemir
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561297

18.00 Tükendi
 
Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü
Selime Güzelsarı
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789944561280

18.00 Tükendi
 
Almanak 2007 Analizleri
Serap Kurt
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971516

50.00 Satışta
 
Taş Köprü Sisler ve Kadın
Meryem Şahin
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058973305

11.11 Tükendi
 
Para, Banka, Devlet
     Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği

Ümit Akçay
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971523

18.00 Tükendi
 
Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik
     Türkiye ve Dünya Üzerine Notlar

Mehmet Türkay
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971530

18.00 Tükendi
 
Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği
Umut Ulukan
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971554

35.00 Satışta
 
Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği
     Türkiye Örneği

Saniye Dedeoğlu;Melda Yaman Öztürk
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971592

18.00 Tükendi
 
Almanak 2008 Analizleri
Serap Kurt
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971578

50.00 Satışta
 
Mahalle Bakkalından Küresel Aktöre Arçelik
     İşletme Tarihine Marksist Yaklaşım

Koray R. Yılmaz
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786056157905

16.67 Satışta
 
Halklara Karşı Bir Örgütlenme Nato
     Kuruluşundan İstanbul Zirvesine

Semih Hiçyılmaz
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789759281333

7.41 Satışta
 
İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve
Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler

Kolektif
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789759281368

13.89 Tükendi
 
Türkiye'de Büyük Sermaye Grupları
     Finans Kapitalin Oluşumu ve Gelişimi

Özgür Öztürk
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786058971585

30.00 Tükendi
 
Yeni Dünya Düzeni ve Çevre
Necla Yıkılmaz
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9789759281325

12.96 Satışta
 
Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim
     İzzettin Öndere Armağan

Serap Kurt
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786056157929

50.00 Satışta
 
Yıkım Çağında Direniş
     Arayış ve Sınıf Mücadelesi

Yüksel Akkaya
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786056157936

30.00 Satışta
 
Düşünce Fabrikaları
     Sermayenin Harici Belleği

Özlem Tezcek
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786056157943

35.00 Satışta
 
Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite
Fuat Ercan;Serap Korkusuz Kurt
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786056157998

40.00 Satışta
 
Galata Hanları
     1868-1945 - Paranın Serüveni

Başak Ergüder
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
9786056157967

35.00 Tükendi
 
Toplam 61 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sosyal Araştırmalar Vakfı / SAV
YayıncıKod:73040