Toplam 155 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Kültürel Farklılıklar Ekseninde İnternet ve Haber
Emre Vadi Balcı
Literatürk Yayınları
9786053371182

30.00 Satışta
 
Pazarlama İlkeleri
Çağatay Ünüsan
Literatürk Yayınları
9789944116251

35.00 Satışta
 
Turizm Pazarlaması
Çağatay Ünüsan
Literatürk Yayınları
9789944116299

24.00 Satışta
 
Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu
Birol Gülnar
Literatürk Yayınları
9789944116275

28.00 Satışta
 
Çalışma Sosyolojisi
     Modern İşgücünün Oluşumu

Serkan Güzel
Literatürk Yayınları
9789944116466

22.00 Satışta
 
Urdu Dili Grameri
Nuriye Bilik;Nuray Özenç
Literatürk Yayınları
9789944116268

35.00 Satışta
 
Banka Hizmetleri Pazarlaması
A. Aslan Şendoğdu; Mete Sezgin
Literatürk Yayınları
9789944116589

18.00 Satışta
 
Urdu Dili
     Konuşma Kılavuzu

Nuriye Bilik;Nuray Özenç
Literatürk Yayınları
9789944116572

20.00 Satışta
 
Urdu Dili Yazım Kuralları
Nuriye Bilik
Literatürk Yayınları
9789944116619

15.00 Satışta
 
Televizyon Reklamlarında Mizahın Kullanımı
İmran Uğur
Literatürk Yayınları
9789944116664

24.00 Satışta
 
Küresel Marka Reklamları
Sedat Şimşek
Literatürk Yayınları
9789944116626

15.00 Satışta
 
Propaganda Nedir?
Ahmet Ayhan
Literatürk Yayınları
9789944116596

17.50 Satışta
 
Gutenberg'den Dijital Çağa Gazetecilik
     Türkiye'de Haber Siteleri

İbrahim Toru
Literatürk Yayınları
9789944116602

30.00 Satışta
 
Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı
     Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım

Ümit Arklan
Literatürk Yayınları
9789944116879

30.00 Satışta
 
Terör ve Haber Söylemi
Mustafa Şeker
Literatürk Yayınları
9789944116916

24.00 Satışta
 
Towards Academic Wrıtıng
Osman Dülger
Literatürk Yayınları
9789944116930

25.00 Satışta
 
Her Yönüyle Gazetecilik
S. Hakan Yılmaz
Literatürk Yayınları
9789944116909

24.00 Satışta
 
Temel Ekonometri
Damodar N. Gujarati
Literatürk Yayınları
9789757860990

40.00 Satışta
 
Medya ve Popüler Kültür
     Eleştirel Bir Yaklaşım

Enderhan Karakoç
Literatürk Yayınları
9789944116985

27.00 Satışta
 
Teknoloji ve Televizyon
N. Tülay Şeker
Literatürk Yayınları
9789944116978

19.00 Satışta
 
Kurum İçi Halkla İlişkiler
Ümit Arklan; Erdem Taşdemir
Literatürk Yayınları
9786054336081

26.00 Satışta
 
Dinler Tarihine Giriş
Mehmet Aydın
Literatürk Yayınları
9786054336142

37.00 Satışta
 
Liberal Basın
Ömer Özer
Literatürk Yayınları
9786054336135

15.00 Satışta
 
Örgütsel Açıdan İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler
Mustafa Akdağ
Literatürk Yayınları
9786054336159

26.00 Satışta
 
English Grammar
     Temel İngilizce Dilbilgisi

Abdülkadir Çakır
Literatürk Yayınları
9786054336166

40.00 Satışta
 
Toplam 155 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Literatürk Yayınları
YayıncıKod:73154