Toplam 1625 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Eşya hukuku
     Zilyetlik ve Tapu Sicili

Mehmet Serkan Ergüne ;Haluk Nami Nomer
On İki Levha Yayıncılık
9786051521916

16.20 Tükendi
 
Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemleri'ndeki Reform Çalışmaları
     Yeni gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Ayşe Gülin Güralp
On İki Levha Yayıncılık
9786054396979

41.67 Tükendi
 
Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini
Olgun Akbulut
On İki Levha Yayıncılık
9786050067002

25.46 Tükendi
 
Federal Devlet
     Temel İlkeleri, Başlıca Kurumları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği

Oktay Uygun
On İki Levha Yayıncılık
9789750159909

36.11 Tükendi
 
Ziya Gökalp'te Türkçülük Akımı
Cihan Osmanağaoğlu
On İki Levha Yayıncılık
9789750159916

17.59 Tükendi
 
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Koruma
İbrahim Emre Bayamlıoğlu
On İki Levha Yayıncılık
9789750159947

36.11 Tükendi
 
Hâlâ Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik?
     Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri

Nevhis Deren-Yıldırım
On İki Levha Yayıncılık
9789750159978

16.20 Satışta
 
Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları
     Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku Çerçevesinde

Nergiz Karadağ
On İki Levha Yayıncılık
9786055865047

13.89 Tükendi
 
Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat
Arzu Genç Arıdemir
On İki Levha Yayıncılık
9786055865054

32.41 Tükendi
 
Reklam Hukuku ve Uygulaması
Emrehan İnal;Başak Baysal
On İki Levha Yayıncılık
9786055865061

43.98 Tükendi
 
Müşterek Hesap
Tülay Aydın Ünver
On İki Levha Yayıncılık
9786051526645

34.26 Satışta
 
Kredi Açma Sözleşmesi
Mehmet Deniz Yener
On İki Levha Yayıncılık
9786055865016

25.00 Satışta
 
İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı
Oktay Uygun
On İki Levha Yayıncılık
9786055865078

30.00 Satışta
 
Modern Toplum ve Hukuk Devleti
Mehmet Tevfik Özcan
On İki Levha Yayıncılık
9786055865108

23.15 Tükendi
 
Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu
İbrahim Serdar Koyuncu
On İki Levha Yayıncılık
9786055865122

29.63 Satışta
 
Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması
Sanem Aksoy Dursun
On İki Levha Yayıncılık
9786055865139

29.63 Tükendi
 
Taşıyıcının/Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yaarlanma Hakkının Kaybı
     Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında

Kübra Yetiş Şamlı
On İki Levha Yayıncılık
9786055865115

31.48 Tükendi
 
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar
     Ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller

Gül Üstün
On İki Levha Yayıncılık
9786051529349

27.78 Satışta
 
İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü
     Gerçekleri ve Sınırları

Kemal Şahin
On İki Levha Yayıncılık
9786055865238

50.00 Tükendi
 
Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatları
Aslı Makaracı
On İki Levha Yayıncılık
9786055865368

25.46 Satışta
 
99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa
Süheyl Batum
On İki Levha Yayıncılık
9786055865405

25.46 Tükendi
 
Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
     5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki Suçlar

R. Yılmaz Yazıcıoğlu
On İki Levha Yayıncılık
9786055865436

69.44 Tükendi
 
4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa İlişkin Yargıtay Kararları
Nuray Ekşi
On İki Levha Yayıncılık
9786055865214

16.20 Tükendi
 
Kesin Hükmün Objektif Sınırları
Hamide Özden Özkaya-ferenci
On İki Levha Yayıncılık
9786055865184

30.09 Tükendi
 
Anayasa Mahkemesi Kararlarının ve Türlerinin Nitelikleri
İsmail Köküsarı
On İki Levha Yayıncılık
9786055865498

25.46 Tükendi
 
Toplam 1625 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: