Toplam 35 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Genel İşletmecilik Bilgileri
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051334707

40.00 Satışta
 
Ekonominin Temelleri
William Boyes;Michael Melvin
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051334790

50.00 Satışta
 
Genel İşletme
Eyyüp Aktepe
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051331454

28.00 Satışta
 
Finansal Yönetim
     Teori ve Çözümlü Problemler

Osman Okka
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051336442

44.44 Tükendi
 
Turizm Ekonomisi
Kurban Ünlüönen;Ahmet Tayfun;Arzu Kılıçlar
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051331478

32.00 Satışta
 
Finansal Türevlerle Hava Riski Yönetimi
Turgut Özkan
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053202790

28.00 Satışta
 
Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri
Norman S. Scarborough
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051338477

60.00 Tükendi
 
Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika
Ergül Han;Ayten Ayşen Kaya
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051332123

28.00 Tükendi
 
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları
Kolektif
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053200291

43.00 Satışta
 
Tedarik Zinciri Yönetimi
     Arka Planı, Gelişimi ve Güncel Uygulamaları

M. Hakan Keskin
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053200703

48.00 Satışta
 
Kalite Odaklı Mükemmellik
     Değer Yaratan Kurumların Sıçrama Stratejisi

Oygur Yamak
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053201113

32.00 Satışta
 
Gemba Kaizen (Ciltli)
     Sürekli İyileştirmeye Sağduyulu bir Yaklaşım

Masaaki Imai;Mc Graw Hill
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051338705

52.00 Satışta
 
Stratejik Yönetim Penceresinden 21. Yüzyıl Amerikan Hegemonyası
Kıymet Yavuzaslan
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053201137

24.00 Satışta
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
     Kavramlar, Uygulama ve Örnekler

Seçil Deren Van Het Hof;Sibel Hoştut
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053201267

26.00 Tükendi
 
Stratejik Yönetim - Geliştirme, Uygulama ve Kontrol
     Strategic Management - Formulation, Implementation, and Control

John A. Pearce II;Richard B. Robinson
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051338248

80.00 Satışta
 
Halkla İlişkiler Perspektifinden Güncel Pazarlama Yaklaşımları
E. Pelin Baytekin
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053201557

25.00 Satışta
 
Yöneylem Araştırması - Nicel Karar Teknikleri
Şule Özkan
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051331195

35.00 Satışta
 
Çalışma Yaşamında Yetenek, Beceri, Yetkinlik, Yeterlilik
Nuray Turan
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053200802

20.00 Satışta
 
Ürün Yerleştirme
Emet Gürel
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051339733

20.00 Satışta
 
MATLAB ve İstatistiksel Veri Analizi
İpek Deveci Kocakoç
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053200635

18.00 Tükendi
 
İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı
S. Kadri Mirze
Nobel Akademik Yayıncılık
9786051339429

37.00 Satışta
 
Satınalma Yönetimi
     Süreçler ve Uygulamalar

Halim Yurdakul
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053201588

27.00 Tükendi
 
Küresel Pazarlama
John Keegan;Pearson;Mark C. Green
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053200437

66.00 Satışta
 
İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası
Mevlüt Tatlıyer
Nobel Akademik Yayıncılık
9786052302868

21.30 Tükendi
 
Yönetim Aracı Olarak İşletme Bütçeleri
Yüksel Koç Yalkın;Volkan Demir
Nobel Akademik Yayıncılık
9786053202875

27.00 Satışta
 
Toplam 35 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: