Toplam 3244 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Roma Özel Hukuku
     Uygulamalı Çalışmaları

Cengiz Kostakoğlu;Özlem Söğütlü Erişgin
Seçkin Yayıncılık
9789750238369

18.00 Satışta
 
Kamulaştırmasız El Koyma
     El Atmanın Önlenmesi ve Tazminat Davaları

Ali Arcak; Edip Doğrusöz
Seçkin Yayıncılık
9789753470049

120.00 Satışta
 
Hacizden Doğan İstihkak Davaları
Gönen Eriş
Seçkin Yayıncılık
9789753470285

45.00 Satışta
 
Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma
O. Kadri Keskin
Seçkin Yayıncılık
9789753470322

45.50 Satışta
 
Belediye Personelinin Sorumlulukları ve Yargılanması
Şevki Pazarcı
Seçkin Yayıncılık
9789753470360

35.00 Satışta
 
Ağır Ceza Davaları
Orhan Yener
Seçkin Yayıncılık
9789753470391

50.00 Satışta
 
Müteselsil Suç
Türkan Yalçın Sancar
Seçkin Yayıncılık
9789753470544

95.00 Satışta
 
Karayolları Trafik Kanununda Zararın Paylaştırılması
Hamdi Yılmaz
Seçkin Yayıncılık
9789753470681

26.85 Tükendi
 
Belediye Meclislerinin Görevleri ve Yetkileri
Şevki Pazarcı
Seçkin Yayıncılık
9789753470766

13.89 Tükendi
 
Ceza Davalarında Keşif ve Bilirkişilik
Hasan Özkan
Seçkin Yayıncılık
9789753470773

64.00 Satışta
 
Belediye Meclislerinin Görevleri ve Yetkileri
Şevki Pazarcı
Seçkin Yayıncılık
9789753470834

13.89 Tükendi
 
Sendikalar Kanunu
İbrahim Eşmelioğlu;Abdullah Berksun
Seçkin Yayıncılık
9789753470841

99.00 Satışta
 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
İbrahim Eşmelioğlu;Abdullah Berksun
Seçkin Yayıncılık
9789753470889

120.00 Satışta
 
Eski Eserler Hukuku (ceza - Hukuk)
Ahmet Gündel
Seçkin Yayıncılık
9789753471053

60.19 Satışta
 
İdari Kararlarla Gayrimenkul Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenme
Nevzat Tankut
Seçkin Yayıncılık
9789753471077

40.00 Satışta
 
Kasten Adam Öldürme Suçları
Ahmet Sevinç Erdoğan;Ramazan Özkepir
Seçkin Yayıncılık
9789753471084

45.50 Tükendi
 
İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı
Eraslan Özkaya
Seçkin Yayıncılık
9789753471343

139.00 Satışta
 
İnfaz Sorunları ve Çözümleri
     İnfaz Pratiği

Erhan Günay
Seçkin Yayıncılık
9789753471459

45.50 Satışta
 
Ceza Davalarında Usul ve Esaslar
     Cumhuriyet Savcısı ve Ceza Hakiminin El Kitabı

Erhan Günay
Seçkin Yayıncılık
9789753471633

49.07 Tükendi
 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu
Mahmut Güler
Seçkin Yayıncılık
9789753471855

23.50 Tükendi
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Mustafa Gülseven
Seçkin Yayıncılık
9789753472142

66.67 Tükendi
 
Yetkili Mercilerin Kararlarına Uymama (tck 526. Madde)
Halil Yılmaz
Seçkin Yayıncılık
9789753472166

32.41 Tükendi
 
Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Basında Sorumluluk
Erhan Günay
Seçkin Yayıncılık
9789753472210

40.00 Satışta
 
Hukuk Kavramı
Ayşen Furtun
Seçkin Yayıncılık
9789753472265

46.00 Satışta
 
Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama
Veli Özer Özbek
Seçkin Yayıncılık
9789753472272

40.00 Satışta
 
Toplam 3244 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 25] Aktif Sayfa:1
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: