Toplam 6 Kayıt Bulunmuştur.
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Bilge Yöneticinin El Kitabı - Edebü'l-vezîr
     Siyaseti Yeniden Düşünmek 4

Ebu´l Hasan Habib el-Maverdi
Klasik Yayınları
9786055245313

33.33 Satışta
 
Saray Âdabı
     Kitâbü't-Tâc fî Ahlâki'l-Mülûk

Ebû Osmân el-Câhız
Klasik Yayınları
9786055245665

20.00 Satışta
 
Fıkıh ve Siyaset
     Osmanlılarda Siyâset-i Şer'iyye (Siyaseti Yeniden Düşünmek 6)

Asım Cüneyd Köksal
Klasik Yayınları
9786055245870

35.00 Tükendi
 
İslam Hükümdarları İçin Siyaset Rehberi
     Siyaseti Yeniden Düşünmek 8 - Tahrîrü's-sülûk fî tedbîri'l-mülûk

İmam-ı Gazali
Klasik Yayınları
9786055245924

30.00 Satışta
 
Siyasetnameleri Yeniden Okumak
     Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Geleneksel Siyasi Düşünce

Ömer Dinçer
Klasik Yayınları
9789752484184

42.00 Satışta
 
Sultan, Ordu ve Reaya
     II. Bayezid'e Sunulan Müellifi Meçhul Siyasetnâme

Kolektif
Klasik Yayınları
9789752484481

32.00 Satışta
 
Toplam 6 Kayıt Bulunmuştur.
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Eyyüp Said Kaya;Hızır Murat Köse;Özgür Kavak
[165851]